Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2564

pll_content_description

ข่าวกิจกรรมฉบับที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2564

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นายกรกช ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ณโรงแรมซิตี้ พาร์ค นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานผ่านกลไกอาสาสมัคร” โดยมีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ 32 อำเภอ เข้าร่วมประชุม

TOP