Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนคราชสีมา “แรงงานต่างด้าว”

pll_content_description

ผู้ว่าโคราชออกคำสั่งห้ามแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ หรือพม่า​ กัมพูชา​ ​ลาว​ ที่อยู่นอกพื้นที่ เข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา​ เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากนายอำเภอแห่งท้องที่

TOP