Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดา

pll_content_description

เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบของจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameรับสมัครสำรวจแรงงานนอกระบบ

ขนาด : 315.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2565

pll_file_nameรับสมัครสำรวจแรงงานนอกระบบ1

ขนาด : 260.02 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2565
TOP