Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 1 เม.ย.65

pll_content_description

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 1 เม.ย.65
จำนวน 2,205 ราย
– ยืนยันผลป่วย 459 ราย
– เข้าข่ายป่วย 1,746ราย
– เสียชีวิต 1 ราย
————————————-
– ติดเชื้อนอกจังหวัด 12 ราย
– ติดเชื้อในจังหวัด 2,193 ราย
————————————–
จำแนกระดับปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรง
-ระดับเขียว 2,131 ราย
-ระดับเหลือง 74 ราย
TOP