Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

 รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พ.ย.64

pll_content_description

 รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พ.ย.64
——————————————
-ติดเชื้อนอกจังหวัด 0 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัด 79 ราย
-ติดเชื้อในเรือนจำ 0 ราย
-เสียชีวิต 1 ราย
——————————————
-เมือง 42 ราย
-ห้วยแถลง 12 ราย
-เทพารักษ์ 7 ราย
-สีคิ้ว 4 ราย
-สูงเนิน 4 ราย
-บัวลาย 3 ราย
-คง 3 ราย
-พิมาย 3 ราย
-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย
——————————————
Grand Total ในพื้นที่ชุมชน 79 ราย / ในเรือนจำ 0 ราย
——————————————
สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส
-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 79 ราย

TOP