Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 4 เม.ย.65

pll_content_description

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 4 เม.ย.65

 จำนวน 1,815 ราย
– ยืนยันผลป่วย 383 ราย
– เข้าข่ายป่วย 1,432ราย
– เสียชีวิต 0 ราย
—————————————
– ติดเชื้อในจังหวัด 1,808 ราย
– ติดเชื้อนอกจังหวัด 7 ราย
—————————————
จำแนกระดับปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรง
-ระดับเขียว 1,772 ราย
-ระดับเหลือง 43 ราย

TOP