Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

 รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่  จ.นครราชสีมา วันที่ 5 เม.ย.65

pll_content_description

 รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่  จ.นครราชสีมา วันที่ 5 เม.ย.65

จำนวน 2,393 ราย
– ยืนยันผลป่วย 388 ราย
– เข้าข่ายป่วย 2,005ราย
– เสียชีวิต 2 ราย
—————————————
– ติดเชื้อในจังหวัด 2,367 ราย
– ติดเชื้อนอกจังหวัด 26 ราย
—————————————
จำแนกระดับปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรง
-ระดับเขียว 2,308 ราย
-ระดับเหลือง 85 ราย

TOP