Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดนครราชสีมา และโครงการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดนครราชสีมา โดยบูรณาการร่วมกับโครงการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รอง ผอ.กอ.รมน จ.นครราชสีมา (พลตรีอนุสรณ์ นุตสถิตย์) วิทยากรบรรยายพิเศษ มีอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 

TOP