Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ

ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเข้ารับการปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อ

TOP