Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงาน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560"

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงาน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

TOP