Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจติดตาม Onsite สถานประกอบการ Good Factory Pactice (GFP) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 21 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจติดตาม Onsite สถานประกอบการ Good Factory Pactice (GFP) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสรงชล เกิดทองคำ ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงาน Good Factory Pactice (GFP) แบบ onsite ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 6 ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัด จำนวน 4 โรงงาน ได้แก่ บริษัทเน็คเด็ค จำกัดประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าแรงงาน 488 คน บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกแรงงาน 1000 คนและบริษัทไดซินจำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม แรงงาน 977 คน และบริษัทแวนฟู้ดการ์ด จำกัดประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสดอาหารแช่แข็ง แรงงาน 232 คน ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการดำเนินการของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

TOP