Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการเสริมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในระดับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM )

pll_content_description

TOP