Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

TOP