Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

pll_content_description

        เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 15,034.63 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) ให้แก่นายรังสรรค์ ซาไธสง เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

 

TOP