Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ    ลดรายจ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม  ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2564           

                       วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ    ลดรายจ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

TOP