Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบการแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ขนาด : 711.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-30 15:03:18+07

pll_file_nameแบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน (สำหรับอาสาสมัครแรงงาน)

ขนาด : 336.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 16:49:58+07

pll_file_nameแบบสำรวจและจัดเก็บความต้องการด้านแรงงาน

ขนาด : 336.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 16:48:50+07

pll_file_nameรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน (สภ.1) ปี 2564

ขนาด : 291.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-30 14:53:00+07

pll_file_nameใบสำคัญรับเงิน อสร.

ขนาด : 32.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 16:46:32+07

pll_file_nameใบสำคัญรับเงิน

ขนาด : 38.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 16:43:06+07
TOP