Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง

       1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

สมัครด้วยตัวเอง สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

 

TOP